نگین_عبدالملکی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان ورودی ۹۹ و اهل قروه، روز ۲۰ مهر در سطح شهر همدان بر اثر ضربات باتوم دچار خونریزی شده و پس از بازگشت به خوابگاه جانش را از دست داده است.

به گزارش دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان، نیروهای حراست به همراه تعدادی از نیروهای امنیتی پس از اطلاع از مرگ این دانشجو، فورا به خوابگاه هجوم برده و شروع به تهدید دانشجویانی کردند که از قضیه مطلع شده بودند. همان شب خانواده عبدالملکی را از شهرستان قروه به همدان فراخواندند. در ادامه، خانواده و دانشجویان مطلع را تهدید کردند که باید علت مرگ این دانشجو، مصرف کنسرو ماهی تاریخ مصرف گذشته گفته شود.

دانشگاه اصفهان