دختران شجاع در مشهد پس از فرار نیروهای سرکوبگر اقدام به آتش زدن خودروهای نیروی انتظامی کردند. در ادامه درگیری های مردم و جوانان مشهد با ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه دختران شجاع در مشهد چندین خودروی نیروهای انتظامی را به آتش کشیدند. آنها پس از این اقدام با دادن شعار و دادن علامت پیروزی فاتحانه از جلوی خودروها عبور کردند مردم نیز با تشویق آنها حمایت خود را از دختران شجاع اعلام کردند.

مردم سراسر کشور شب گذشته به خیابانها آمده و با برگزاری تظاهرات اعتراض خود به قتل مهسا امینی و سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت را ابراز کردند. مردم در ۷۵ شهر به خیابانها آمده و برعلیه سران حکومت شعار میدادند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به سمت مردم شلیک مستقیم کردند. مردم نیز در اعتراض به این اقدامات به مقابله با این نیروهای سرکوبگر پرداختند. در اثر تیراندازی این نیروها به سمت مردم تا کنون بیش از ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند. تا کنون آمار دقیقی از میزان کشته و زخمی‌ها داده نشده است.