دخترم شهید هورین بلندپایه‌ترین و با ارزشترین مدرک را که “شهادت” است به دست آورد

 دخترم شهید هفرین امروز بلندپایه‌ترین و با ارزشترین مدرک را به دست آورده است و آن هم “شهادت” در قبال مردم و میهنش است 

مادر شهید هفرین در مراسم سوگواری وی می‌گوید: “دختر شهیدم مدرک مهندسی معماری را بدست آورد، مدرک او الان در خانه است.

   دختر شهیدم مدرک ادبیات انگلیسی را کسب کرد، این مدرک هم در خانه‌مان است. دخترم مدرک زبان کوردی را نیز کسب کرد که آن هم در خانه‌مان است. اما دخترم با بدست آوردن این مدارک از تلاش دست نکشید و تصمیم گرفت در بنیاد نهادن سوریه‌ای نو سهیم شود و برای بدست آوردن حقوق مشروع کوردها توانست به ریاست حزب سوریه‌ی آینده انتخاب شود.

   دخترم شهید هفرین امروز بلندپایه‌ترین و با ارزشترین مدرک را به دست آورده است و آن هم “شهادت” در قبال مردم و میهنش است.”

 خبرگزاری فرات

Share: