درخواست آزادی فعالین زن زندانی در ایران در روز جهانی زن

هشت مارس، روز جهانی زن در بسیاری از شهرهای جهان راهپیمایی برگزار شد. روز جهانی زن بیش از صد سال پیش از جنبشی کارگری شروع شد و به رویدادی در سال تبدیل شد که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است.

افزایش خشونت خانگی در دوران تعطیلی های کرونا و مشکلات اقتصادی زنان در این دوران از مسائلی بود که امسال در تظاهرات روز جهانی زن مطرح شد.

مراسم روز جهانی زن امسال به دلیل شیوع کرونا در برخی از شهرها به شکل آنلاین برگزار شد.

کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی امروز با گرامیداشت روز زن از زنان ایرانی که به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی زن و فعالیت برای رفع تبعیض علیه زنان در ایران از جمله مخالفت با حجاب اجباری به زندان افتاده اند، یاد شد.

Share: