درخواست پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارکنان مخابرات ایران

روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برگزار خواهد شد. تشکل‌های کارگری مخابرات، خواستار پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارکنان مخابرات ایران شدند.

تشکل‌های کارگری در نامه‌های جداگانه به رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات، خواهان پرداخت مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات شده‌اند. آنان خواستار تصویب حداقل ممکن سود نقدی سهام برای فراهم شدن زمینه پرداخت مطالبات انباشته پرسنل پس از خصوصی‌سازی شدند.

تشکل‌های کارگری مخابرات از درخواست شرکت مخابرات از کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و شورای رقابت اعلام حمایت کردند. این درخواست مخابرات جهت متناسب‌سازی تعرفه خدمات مخابراتی به بهای تمام شده ارائه خدمات می‌باشد.

به گفته اعضای شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات، ۹۰ درصد سهام همراه اول متعلق به گروه مخابرات ایران است. آنان در نامه خود به محمودزاده نوشته‌اند: «تقسیم سود سهام مخابرات در سال‌های اخیر به نحوی بوده که در عمل چندان عایدی به بخش ارتباطات ثابت نرسیده است.»

آنها افزودند:‌«نتیجه این عملکرد، فرسوده شدن شبکه‌های مخابراتی است. امری که در سالیان گذشته با ودیعه‌های دریافتی تلفن ثابت ایجاد شده است. اکنون سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مردم تنزل یافته است.»

تشکل‌های کارگری مخابرات می‌گویند: «دیون کارفرما به کارکنان از جمله دیون ممتاز در قانون کار ذکر شده است. پرداخت این دین مقدم بر هر کار دیگری است. خواسته حداقلی این تشکل‌ها، تنزل میزان سود نقدی سهام تا حد ممکن می‌باشد. موضوعی که زمینه پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان مخابرات ایران را فراهم می‌کند.»

مطالبات عقب‌افتاده کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران شامل معوقات احکام صادره پرسنلی می‌شود. همچنین پرداخت بدهی به شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، بدهی به صندوق‌های پس‌انداز کارکنان، از دیگر مطالبات آنها می‌باشد.

Share: