دریاچه نمک قم در بحرانی‌ترین حالت قرار دارد

رضا موسوی مشکینی مدیرکل محیط‌زیست استان قم گفته است دریاچه نمک قم وارد “بحرانی‌ترین وضعیت خود” شده است. به گزارش خبرگزاری “تسنیم” مدیرکل محیط‌زیست استان قم همچنین گفته است: «حوزه دریاچه نمک در بین ۳۰ حوزه گرد و غبار کشور رتبه نخست و در بحرانی‌ترین حالت قرار دارد.»
بنا بر این گزارش به نقل از رضا موسوی مشکینی آمده است: «از ۹ سال گذشته سطح آب‌های سطحی دریاچه نمک به‌شدت کاهش پیداکرده و امروز تقریبا آب سطحی در این دریاچه وجود ندارد، کاهش آب‌های سطحی سبب شوری زمین و افزایش گرد و غبار می‌شود.»

Share: