در برابر حمله جنایتکارانه رژیم اردوغان به کمپ پناهندگان مخمور باید ایستاد

رژیم فاشیستی ترکیه هرازچندگاهی به بهانه حضور نیروهای پ. ک.ک در مناطق مرزی حملات وحشیانه موشکی خود را از سر میگیرد. اینبار نیز افسار گسیخته تر از پیش اردوگاه پناهندگان مخمور در غرب اربیل و عمق خاک کردستان عراق را آماج حملات موشکی جنایتکارانه خود قرار داد. آوارگانی که زیر فشار و تهدید مرگ از سوی رژیم اردوغان خانه و کاشانه خود را ترک کرده اند و به “اقلیم کردستان” پناه آورده اند تا بتوانند برغم همه بی امکاناتی و انواع محرومیتها لااقل امنیت جانی خود و بچه هایشان را تامین کنند. اما روز گذشته هزاران خانواده واقع در اردوگاه مخمور(بخوانید اردوگاه مرگ تدریجی) مورد هجوم هوایی دولت ترکیه قرار گرفتند و تلفات جانی و خسارات فراوانی مالی به آنها وارد گردید.

مردم کردستان ترکیه علی العموم و مناطق مرزی بطور اخص که در نتیجه فشار و کشتار هر ساله رژیم فاشیستی اردوغان در کمپ ها آواره شده اند آنجا نیز امنیت و آرامش از آنها سلب شده.

این دیگر بر همه عیان است “حکومت اقلیم کردستان عراق” جهت تامین منافع خود، با توجیه مضحک همیشگی” تداوم روابط اقتصادی فیمابین بمنظور تامین نیازمندیهای مردم” و اساسا به منظور پر کردن جیبشان از طریق به تاراج بردن همه سرمایه این مملکت از یکسو و از دیگر سو با همسویی با رژیم ترکیه و ایران که از روز اول حیات خود به زائده سیاستهای این دو دولت فاشیستی و ضد انسانی تبدیل شده اند، عملا زندگی اکثریت جامعه را به گروه گرفته و راه را برای هر نوع جنایت این دولتها نیز باز گذاشته اند و هر بار پروژهای کشتار و نسل کشی آنانرا بنحوی بنفع این رژیمها توجیه و پرده پوشی کرده اند. اساسا از این ناحیه است که مردم محروم و ستمدیده بیدفاع در دو سوی مرزها اولین قربانیان این مناسبات کثیف معامله گرانه بوده اند. یعنی نه موشکباران هوایی و زمینی منطقه “اقلیم کردستان” از سوی رژیم اردوغان تازگی دارد و نه حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان که هر کدام بخاطر اهداف و مقاصد پلیدشان در سکوت مرگبار دم فرو بسته اند  و انسانهای بیدفاع را گوشت دم توب سیاستهای ضد انسانیشان میکنند! 

به همینخاطر جا دارد یکبار دیگر صفوف آزادیخواهی، انساندوستی و وجدانهای بیدار در سراسر جهان و خصوصا توده های مردم مبارز به تنگ آمده از این وضعیت در هر دو سوی مرزها، همزمان علیه این سیاستهای اعمال شده از سوی حکمرانان مرتجع که در پی منافع خویش دست به هر جنایتی می زنند و برای امنیت و جان انسانها به ذره ارزش قائل نیستند ، قاطعانه اعتراض کنند.

ناصر بابامیری

Share: