در سی و ششمین روز اعتصاب؛ تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه ۲۶ مرداد، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در سی و ششمین روز از اعتصاب خود در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش تجمع کردند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، گروهی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان فرمانداری شوش، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع امروز کارگران هفت تپه در سی و ششمین روز از اعتصاب این کارگران صورت گرفته است.

کارگران هفت تپه اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگران و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند.

Share: