صبح امروز در حمله ی نیروهای امنیتی به کارگران رسمی وزارت نفت که قصد تجمع در مقابل وزارت خانه در تهران را داشتند، ده ها نفر از کارگران بازداشت شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در «خبری فوری» گزارش داده است: به دنبال تلاش گروهی از پرسنل رسمی وزارت نفت برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارتخانه، صبح امروز شنبه دوازهم شهریور ماه این تجمع با برخورد ماموران امنیتی مواجه و ده ها نفر از همکاران رسمی بازداشت شدند.

بنابر گزارش شورای سازماندهی، کارگران بازداشتی به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت (نیلوفر – شهید قندی) منتقل شده اند. تعداد بازداشت ها تا زمان مخابره این گزارش به ۶۷ نفر رسیده است. ماموران در حال اخذ تعهد از کارگرانی هستند که به وضعیت معیشت و کرامت خود معترض بوده اند.

ماموران امنیتی گوشی های موبایل کارگران را ضبط کرده و قرار است آنان را به بازداشت گاه انتقال بدهند.

شورای هماهنگی و همبستگی کارگنان رسمی نفت اعلام کرده است پاسخ این تعرض و سرکوب را در تجمع بیست و هشتم شهریور ماه با حضور همه ی همکاران عملیآتی و خانواده ها خواهد داد.

برخی کانال های کارگری اعلام کرده اند بعد از ظهر روز شنبه تعداد از کارگران بازداشت شده آزاد شده اند. به همکاران آن ها اعلام شده که طی ساعات آتی تمام بازداشت شدگان آزاد خواهند شد.

اعتراض امروز بنابر دعوت قبلی صورت و بعد از نظر سنجی توسط پرسنل نفت صورت گرفت.