در ۱۴ سال گذشته نزدیک به یک میلیون کشاورز در ایران از شغل کشاورزی دست کشیدند

کشاورزی  بخش‌ اصلی تولید در ایران محسوب می‌شود. بررسی‌های سهم اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی نشان می دهد، جمعیت شاغل در بخش کشاورزی با افت ۹۰۰ ‌هزار نفری مواجه بوده است.

سایت فصل تجارت روز چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۸ با عنوان «افت مشاغل کشاورزی در ۱۴ سال گذشته ـ ریزش ۹۰۰هزار نفری کشاورزان» می‌نویسد: «بررسی وضع اشتغال فعالیت‌های عمده اقتصادی از‌سال ۸۴ تاکنون نشان می‌دهد که بر خلاف اشتغال بخش خدمات و صنعت، جمعیت شاغل در بخش کشاورزی با افت ۹۰۰‌هزار نفری مواجه بوده است.»

به نوشته این سایت، نسبت اشتغال هر یک از سه بخش اقتصادی کشور شامل خدمات، صنعت و کشاورزی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزی کمترین اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

بررسی سهم اشتغال هر یک از عمده فعالیت‌های اقتصادی «از کل اشتغال کشور» حاکی از آن است که در‌سال گذشته بخش خدمات ۵۰.۳ درصد، بخش صنعت ۳۲ ‌درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۷ ‌درصد از اشتغال ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته این منبع خبری سهم اشتغال بخش کشاورزی طی سال‌های مورد بررسی (۸۴ تا ۹۷) کاهش داشته است، به این ترتیب که جمعیت ۵‌میلیون و ۱۰۰ ‌هزار نفری شاغل در بخش کشاورزی ایران در‌سال ۸۴، با کاهش ۹۰۰ ‌هزار نفری در پایان ‌سال ۹۷ به ۴ ‌میلیون و ۲۰۰ ‌هزار نفر رسید.

  • تبدیل کشاورزان به کارگر روزمزد بدون بیمه در شهرها، به دلیل فقر و خشکسالی

آسیب‌پذیر بودن بخش کـشاورزی در ایران مسبوق به سابقه بوده و هر بار و بنا به دلایلی که عمدتا عدم مدیریت صحیح، کاهش تسهیلات، نداشتن برنامه راهبردی توسعه توسط دولت و بلایای طبیعی فعالیت‌های کشاورزان را تحت شعاع قرار داده است.

پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت کـشاورزی ایران نوشته بود: «با توجه به بیشتر بودن تقاضا برای محصولات کـشاورزی از تولید این محصولات در کشور، در آینده ممکن است این موضوع مشکل‌آفرین شود.»

تجارت‌نیوز نیز کمبود آب، خشکسالی، مهاجرت به شهرها، تقسیم زمین‌ها و پاره‌ای از مشکلات دیگر را علت نگرش همراه با تردید کارشناسان به آینده کـشاورزی در ایران دانسته است.

Share: