دستکم دو تجمع اعتراضی برگزاری شد

طی روز گذشته خردادماه، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه، برای سومین روز متوالی در محوطه این شرکت و تعدادی از رانندگان بی آرتی سامانه یک در محل دپو شرق واقع در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه، برای سومین روز متوالی در محوطه این شرکت، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.

این کارگران می‌گویند آنها هنوز حقوق دو ماه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.

تجمع این کارگران با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شده و این نیروها با توسل به خشونت سعی در متفرق کردن کارگران داشتند.

تجمع رانندگان بی آرتی در تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز چهارشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۰، تعدادی از رانندگان بی آر تی سامانه یک در محل دپو شرق در تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش ،تجمع این رانندگان در اعتراض به عدم نظارت در بلوک بندی و کسر اضافه کار آنها صورت گرفته و در این تجمع آنها خواستار پاسخگویی مدیریت سامانه یک شدند.

گفته می‌شود نبود نظارت در بلوک بندی، مشکلات بسیاری را در زمان بندی رانندگان بوجود می آورد و کسر اضافه کار رانندگان از سوی مدیریت به بهانه های مختلف باعث نارضایتی رانندگان خط یک بی آرتی شده است.

همچنین نبود سرپناه برای رانندگان در زمان تغییر و تحول در پایانه آزادی یکی دیگر از مطالبات رانندگان است.

بنابر این گزارش، رانندگان در زمان شروع به کار و پایان کار به علت نبود اتاق و یا فضایی مناسب مجبورند در فضای محوطه بدون داشتن ایمنی، منتظر ثبت ساعت کار باشند و در محل پایانه ها دائما اتوبوس ها درحال تردد هستند و حضور رانندگان در محوطه می تواند باعث حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در محل کار شود.

Share: