دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

روزهای شه شنبه و چهارشنبه ۲۷ مرداد، شماری از کارگران شرکت پاژن برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان این مجتمع واقع در تهران و همچنین جمعی از فعالین مدنی در کرج، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا، روز سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت پاژن واقع در تهران، در مقابل ساختمان این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران از جمله مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه و همچنین حق بیمه خود عنوان می‌کنند.

یکی از کارگران در ویدیویی که از تجمع روز سه شنبه کارگران منتشر شده است، میگوید: شرکت درب ورودی را بر روی کارگران بسته و اجازه ورود به هیچ یک از آنها نمی دهد.

او می‌افزاید: این در حالی اتفاق می افتد که شرکت ۵ ماه از حقوق کارگران و همچنین چندین ماه از حق بیمه آنها را پرداخت نکرده است.

کارگران شرکت پاژن روز دوشنبه ۲۵ مرداد نیز در همین مکان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع جمعی از فعالان مدنی در کرج؛ بازداشت کوتاه مدت تعدادی از حاضران

به گزارش هرانا،  امروز چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۰، شماری از فعالین مدنی در کرج، دست به تجمع اعتراضی زدند.

در جریان این تجمع تعدادی از فعالین مدنی در محل جان باختن پویا بختیاری در کرج بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند.

هرانا در گزارشی مجزا، به شرح این تجمع که منتهی به بازداشت کوتاه مدت این شهروندان شده بود پرداخته است.

Share: