03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز شنبه هجدهم شهریورماه، جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه، مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین شماری از پرسنل بیمارستان الزهرا اصفهان با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هرانا به نقل از ایلنا، امروز شنبه هجدهم شهریورماه ۱۴۰۲، جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه، در مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا بر این گزارش، کارگران معترض خواستار اجرای طرح طبقه‌ بندی مشاغل، افزایش حقوق سالیانه مطابق قانون و پرداخت مزایای قانونی هستند.

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان الزهرا اصفهان

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، شماری از پرسنل بیمارستان الزهرا اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.