امروز شنبه ۲۹ مردادماه، شماری از فرهنگیان (طرح مهرآفرین)، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، گروهی از نیروهای خدماتی تحصیل کرده در مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران و تعدادی از ساکنان شهرستان شادگان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، شماری از فرهنگیان (طرح مهرآفرین)، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معلمان معترض با حمل پلاکارد و سردادن شعارهایی نسبت به وضعیت معیشتی و بلاتکلیفی خود اعتراض کردند خواهان اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شدند.

تجمع نیروهای خدماتی تحصیل کرده

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، گروهی از نیروهای خدماتی تحصیل کرده در مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران دست به تجمع زدند.

شهروندان معترض در این تجمع خواهان تغییر رسته از خدماتی به آموزشی، شدند.

تجمع ساکنان شهرستان شادگان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، شماری از ساکنان شهرستان شادگان در اعتراض به قطعی مکرر برق در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

براساس این گزارش، این تجمع اعتراضی به داخل ساختمان کشیده شده و شهروندان معترضان وارد ساختمان فرمانداری شده‌اند.