روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه، شماری از رانندگان کامیون در گمرک بازرگان، بخشی از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت به صورت هماهنگ در محل کار خود و جمعی از کشاورزان اصفهان در مقابل سازمان آب این شهر در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱، شماری از رانندگان کامیون در گمرک بازرگان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این رانندگان در اعتراض به قطعی‌‌های متعدد سیستم الکترونیکی گمرک و بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی مسئولان گمرک صورت گرفته است.

اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت

به گزارش اتحاد آزاد کارگران ایران،روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱، بخشی از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت به صورت هماهنگ در مراکز کاری با در دست گرفتن پلاکارد و کاغذنوشته‌هایی نسبت به عدم تحقق مطالبات‌شان دست به اعتراض زدند.
بنابراین گزارش، کارکنان رسمی نفت نسبت به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانین مصوب و ساعات کاری و مالیات‌ اعتراض دارند و خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند.

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

به گزارش رادیو فردا روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱، جمعی از کشاورزان اصفهان در اعتراض به کمبود آب در مقابل سازمان آب این شهر تجمع کردند.