24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

دستکم هشت تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان ادارات تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرمانشاه، شوشتر و اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین شماری از بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، گروهی از افراد دارای معلولیت مقابل ساختمان شورای شهر تهران، جمعی از متقاضیان مسکن ملی در شهرهای قزوین و آران و بیدگل، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، شوشتر و اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض “خواستار اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ترمیم مستمری‌ های خود” هستند. “بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی”، از دیگر مطالبات این افراد است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در این شهر، دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه ۱۴۰۲، گروهی از افراد دارای معلولیت در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به واگذاری سامانه حمل و نقل افراد دارای معلولیت به بخش خصوصی صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی در قزوین

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه بیست و نهم مردادماه، جمعی از متقاضیان مسکن ملی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، دست به تجمع زدند.

در این گزارش آمده است: تجمع کنندگان خواهان تحویل مسکن های خود در موعد های مقرر شده هستند.

تجمع اعتراضی متقاضیان ‌مسکن ملی در آران و بیدگل

به گزارش تسنیم، جمعی از متقاضیان مسکن ملی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در یکی از خیابانهای شهرستان آران و بیدگل دست به تجمع زدند.

بنا بر این گزارش، این متقاضیان دو سال است که در بلاتکلیفی قرار دارند؛ به نحوی که تخصیص زمین تاکنون به متقاضیان صورت نگرفته است.

گفته میشود، علیرغم اینکه ۹۶۰ متقاضی طرح ملی مسکن در این شهرستان، ۴۰ میلیون تومان پول و در مجموع حدود ۳۸ میلیارد تومان را پرداخت کرده اند، پس از گذشت هشت ماه هنوز اقدام به واگذاری اراضی به متقاضیان صورت نگرفته است.