دستکم هفت تجمع اعتراضی برگزار شد

در روزهای گذشته خرداد، شماری از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان در شهرهای شوشتر، مسجد سلیمان و اهواز در مقابل ساختمان اداره مخابرات شهر خود، گروهی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در مقابل ساختمان هیئت تصفیه واقع در تهران، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارشان، تنی چند از کارگران پروژه “مشهد مال” در مقابل ساختمان اداری بانک آینده واقع در خیابان گلریز مشهد و همچنین تعدادی از کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر برای سومین روز متوالی در این شهر، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا به نقل از ایلنا، روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰، شماری از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان در شهرهای شوشتر، مسجد سلیمان و اهواز، در مقابل ساختمان اداره مخابرات شهر خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

شهروندان معترض، از دلایل برگزاری این تجمع را عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعتراض به مفاد قراردادها عنوان کردند.

شهروندان حاضر در این تجمع گفتند: با وجود سابقه‌ی بیش از بیست سال، حقوق قانونی ما رعایت نمی‌شود.

یکی از نیروهای شرکتی اهواز می‌گوید: قراردادهای کاری مطابق الزامات قانون کار نیست و ما شرکتی‌ها چون امنیت شغلی نداریم و از آینده کاری خود می‌ترسیم، مجبور به امضای این قراردادها هستیم. مهم‌ترین خواسته‌ی ما رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات است که سال‌هاست نادیده گرفته شده و تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

آنها افزودند: بین نیروهایی که کار یکسانی دارند و در یک محیط یکسان کار می‌کنند، تفاوت آشکاری در زمینه حقوق و دستمزد و مزایای مزدی وجود دارد.

تجمع مالباختگان موسسه مالی کاسپین

هرانا، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، گروهی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین، در مقابل ساختمان هیئت تصفیه واقع در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شهروندان معترض ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی و سردادن شعارهایی از قبیل “کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته آنها علیرغم گذشت ۵ سال، سپرده گذاران این موسسه به اصل، سود، و ضرر و زیان سرمایه خود نرسیده‌اند.

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل کار خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض از جمله مطالبات خود را مشخص شدن وضعیت کنونی شرکت بعد از اعلام خلع ید از امید اسدبیگی و همچنین اختصاص حق آبه جهت آبیاری مزارع نیشکر عنوان کردند.

تجمع کارگران پروژه “مشهد مال”

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، تنی چند از کارگران پروژه “مشهد مال”، در مقابل ساختمان اداری بانک آینده واقع در خیابان گلریز مشهد، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض دلیل برگزاری این تجمع را عدم پرداخت حقوق و حق الزحمه خود توسط شرکت “اکسون پترولیوم” عنوان کردند.

تجمع کارگران شرکت تهران جنوب

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، تعدادی از کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر برای سومین روز متوالی در این شهر تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به اخراج تعدادی از همکاران آنها صورت گرفته است و به گفته آنها مدیران این شرکت در حال اخراج کارگران و جایگزین کردن آنان با نیروهای جدید هستند.

به گفته کارگران معترض، در حالیکه هر از چندگاهی یک گروه از کارگران تعدیل می‌شوند، نیروهای جدید به صورت مخفیانه همزمان در شیفت شب شرکت مشغول به‌کار هستند.

Share: