09/06/2023

دستکم پانزده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز گذشته و امروز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه، شماری از بازنشستگان مخابرات در استانهای خراسانرضوی، یزد، تهران، البرز، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در مقابل ساختمان اداره مخابرات مرکز استان های خود، جمعی از کارگران شرکت سیمان ایلام و همچنین شماری از کارگران شیفت شب شرکت نیشکر هفت تپه، برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند.

هرانا، امروز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از بازنشستگان مخابرات در استانهای خراسان رضوی، یزد، تهران، البرز، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات شهرهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض با سر دادن شعارهایی اعتراضی و در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع کارگران شرکت سیمان ایلام

افزون بر این، به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، امروز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از کارگران شرکت سیمان ایلام، در محوطه این شرکت تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، صورت گرفته است.

تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، یکشنبه شب بیست و یکم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران شیفت شب شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه، برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.