24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

روز سه شنبه بیست و یکم شهریورماه، جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی در شیراز، اهواز، زنجان و ممسنی با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هرانا، روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان کشوری، با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی شیراز، اهواز، زنجان و ممسنی تجمع برگزار کردند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.