09/06/2023

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه، شماری از کشاورزان اصفهان، جمعی از پنبه کاران پارس آباد مغان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، شماری از مالباختگان صرافی کریپتولند در مقابل دفتر معاون اول قوه قضاییه در تهران و جمعی از خانواده های دانش آموزان در مقابل ساختمان استانداری قم با برگزاری تجمعاتی اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱، شماری از کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق آبه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کشاورزان با سردادن شعارهایی از قبیل “ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما و نصر من الله و فتح القریب، مرگ بر این دولت مردم فریب” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع پنبه کاران پارس آباد مغان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از پنبه کاران پارس آباد مغان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

براساس این گزارش، نزدیک هزار میلیارد تومان پنبه از کشاورزان منطقه مغان خریداری شده است که از این مبلغ تنها ۲٠٠ میلیارد تومان به حساب پنبه کاران واریز شده و با گذشت ۴ ماه هنوز مطالبات پنبه کاران پرداخت نشده است.

تجمع مالباختگان صرافی کریپتولند در تهران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱، شماری از مالباختگان صرافی کریپتولند، در مقابل دفتر معاون اول قوه قضاییه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

شهروندان معترض با سر دادن شعارهایی خواستار بازپس‌ گیری اموال خود شدند که حدود ۲ سال از بلوکه شدن آن می‌گذرد.

تجمع خانواده دانش آموزان در قم

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از خانواده های دانش آموزان در قم در اعتراض به مسمومیت‌ های زنجیره‌ ای و مشکوک دانش آموزان، در مقابل ساختمان استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.