دستکم ۲ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روزهای گذشته و امروز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، جمعی از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی و تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات اصفهان در این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا به نقل از ایلنا، امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، جمعی از کارکنان شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس دست به اعتصاب زده و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارکنان خواهان اجرای قانون در این هلدینگ بزرگ نفتی هستند.

یکی از این کارکنان می‌گوید: اعتصاب کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تحت مدیریت هلدینگ خلیج فارس به نشانه اعتراض به عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت به رسمی توسط این شرکت ها، صورت گرفته است.

وی افزود: این اعتراضات تا زمانی که مدیران این هلدینگ به خواسته های آنان توجه ای نکنند، ادامه خواهد داشت.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات اصفهان

به گزارش جوان آنلاین، روز دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰، تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات اصفهان در این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این افراد در اعتراض به سود فروش هتل مشهد مربوط به صندوق پس انداز کارکنان و بازنشستگان مخابرات اصفهان و نحوه تقسیم آن صورت گرفته است.

بازنشستگان مخابرات اصفهان، با رعایت موازین بهداشتی، بر نحوه تقسیم حق‌الزحمه سود هتل اعتراض کردند و خواهانی پیگیری تضییع حق قانونی خود شدند.

همچنین مدیر کانون بازنشستگان و مشاوران و بازرس کانون در این اجتماع پیرامون نحوه تقسیم سود گفتند: حق‌الزحمه سود فروش هتل مشهد می‌بایست تا سال ۹۴ که ساخت آن پایان یافته است انجام و

همچنین نحوه تقسیم بدون در نظر گرفتن تایید نمایندگان بازنشستگان معرفی شده اجرا گردیده  و بایستی بر اساس تومان و ماه محاسبه گردد.

در ادامه اعتراضات بازنشستگان مدیر مخابرات منطقه در جمع معترضان حضور یافت و طی گفت و گو با آنان، مقرر گردید برای بررسی حقوق تضییع شده بازنشستگان یک نفر نماینده از طرف کانون و یک نماینده از سوی مدیر منطقه و یک نماینده هم از سوی انجمن، موضوع خواسته بازنشستگان را بررسی و پیشنهاد خود را برای تامین حقوق تعیین شده ارائه نمایند.

Share: