دستکم ۲ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران پروژه بید بلند خلیج‌فارس در بندر مجیدیه شهرستان ماهشهر در محوطه این شرکت و روز پنجشنبه ۶ شهریور، گروهی از آبیاران شهرستان خانمیرزا در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هرانا، به نقل از عصر جنوب، امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۳۹۹، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران پروژه بید بلند خلیج‌فارس در بندر مجیدیه شهرستان ماهشهر، دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

این کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت ۶ ماه حقوق معوقه و مزایای‌ شغلی خود عنوان کردند.

تجمع آبیاران شهرستان خانمیرزا

ا، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹، شماری از آبیاران شهرستان خانمیرزا واقع در استان چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در محوطه ساختمان فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت ۱۰ ماه حقوق معوقه و ۲ ماه حق بیمه خود عنوان کردند.

Share: