طی دو روز اخیر، جمعی از کارکنان بیمارستان مرکز قلب تهران در محوطه این بیمارستان و شماری از کارکنان قرار موقت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون و آغاجاری، به ترتیب در مقابل ساختمان مناطق نفت خیز جنوب در اهواز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز واقع در آغاجاری، در اعتراض به عدم رسیدن به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

هرانا به نقل از شورای بازنشستگان ایران، روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، جمعی از کارکنان بیمارستان مرکز قلب تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این بیمارستان دست به تجمع زدند.

این کارکنان به پایین بودن حقوق و دستمزدهایشان، مطالبات معوقه و مسائل مربوط به بازنشستگی خود اعتراض کردند.

 تجمع کارکنان قرار موقت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون و آغاجاری

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، امروز چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کارکنان قرار موقت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون و آغاجاری، به ترتیب در مقابل ساختمان مناطق نفت خیز جنوب در اهواز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز واقع در آغاجاری دست به تجمع زدند.

این افراد با سر دادن شعارهایی از قبیل «نه کارگریم نه کارمند، زندگیمون هدر رفت» و «افزایش ده درصدی تورم صد درصدی » نسبت به عدم تحقق مطالبات و همچنین افزایش ده درصدی دستمزد خود اعتراض کردند.