دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در پنجاه و سومین روز از اعتصابشان در مقابل فرمانداری شهر شوش، شماری از رانندگان تاکسی در شهرهای مشهد، بابل و سبزوار و گروهی از نیروهای آذران گستر پالایشگاه نفت سنگین قشم با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در پنجاه و سومین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

pastedGraphic.png

تجمع رانندگان تاکسی سبزوار، مشهد و بابل

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، شماری از رانندگان تاکسی در شهرهای مشهد، بابل و سبزوار در اعتراض به بی توجهی مسئولان به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این شهروندان دلیل اعتراض خود را مناسب نبودن قیمت کرایه تاکسی، هزینه تعمیر و نگهداری خودرو، عدم توازن بین دخل و خرج آنها و افزایش روز افزون تورم و گرانی عنوان کردند.

تجمع کارگران آذران گستر پالایشگاه نفت سنگین قشم

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، گروهی از نیروهای آذران گستر پالایشگاه نفت سنگین قشم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

معترضان عنوان کردند: “به خانه می رویم تا شما اگر می توانید به جای ما جوشکاری و فیترینگ کنید”.

pastedGraphic_1.png
Share: