دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه ۲۳ خردادماه، گروهی از مغازه داران شهرستان گچساران در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، تعدادی از مجروحان جنگ ایران و عراق در مقابل ساختمان بنیاد شهید در تهران، شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل ساختمان شورای شهر و تنی چند از زیان دیدگان صرافی کریپتولند برای چندمین روز متوالی در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی واقع در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. تجمع جانبازان جنگ ایران و عراق با حضور نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است.

هرانا،روز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، گروهی از مغازه داران شهرستان گچساران در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به افزایش فروشگاه های زنجیره‌ای در این شهرستان صورت گرفته است.

تجمع مجروحان جنگ ایران و عراق

به گزارش هرانا، امروز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، تعدادی از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود در مقابل ساختمان بنیاد شهید در تهران دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

نمایشگر ویدیو

تجمع رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان در اعتراض به عدم اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

تجمع زیان دیدگان صرافی کریپتولند

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰، گروهی از زیان دیدگان صرافی کریپتولند، برای چندمین روز متوالی در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله فراهم آوردن امکان برداشت پول و رمز ارزهای خود هستند.

Share: