دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز گذشته و روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، جمعی از معلمان کارنامه سبز برای سیزدهمین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، تعدادی از کارورزان پزشکی بیمارستان مفید تهران در سالن این بیمارستان، جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی بندر امام در محل این شرکت و شماری از دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه آزاد در میدان امام رضا مشهد، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، جمعی از معلمان کارنامه سبز برای سیزدهمین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، این تجمع کنندگان خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رسیدگی به مطالبات دیگرشان هستند.

کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده ۲۸ هستند که به گفته این شهروندان آموزش و پرورش علیرغم کمبود نیروی شدید، از جذب آن‌ها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می کند.

تجمع کارورزان پزشکی بیمارستان مفید در تهران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰، جمعی از کارورزان پزشکی بیمارستان مفید در تهران در سالن این بیمارستان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان در این تجمع خواستار لغو تصمیمات سلیقه‌ای در خصوص انتقال آنها از بیمارستان مفید به بیمارستان مسیح دانشوری شدند.

تجمع دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه آزاد در مشهد

به گزارش دیده بان ایران، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه آزاد در میدان امام رضا مشهد دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این دانشجویان در اعتراض به افزایش غیرقانونی شهریه دانشگاه آزاد در سال اخیر بوده است.

آنها در چند ماه اخیر؛ علی رغم مکاتبات متعدد با رئیس دانشگاه آزاد مشهد، ارسال نامه با مستدلات قانونی به رئیس کل دانشگاه آزاد و نماینده ی مردم مشهد و دفتر ریاست جمهور و بیت رهبری و برگزاری جلسات مکرر با مدیران امور مالی واحد مشهد دانشگاه آزاد به نتیجه نرسیده اند و پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.

این دانشجویان که بدون هیچ حقوق در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد خدمت می کنند خواستار بازگشت شهریه ها به میزان قانونی هستند.

کارورزان پزشکی دانشگاه آزاد برخلاف دانشگاه سراسری هیچ حقوقی بابت کار در بیمارستان های وابسته به این دانشگاه دریافت نمی‌کنند و  شهریه آنها را اکثرا خانواده هایشان می پردازند.

 تجمع و اعتصات کارگران پتروشیمی بندر امام

به گزارش امتداد، روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳۰۰ تن از کارگران شرکت پتروشیمی بندر امام در محل این شرکت اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع و اعتصاب این کارگران در اعتراض به قرار گرفتن وضعیت‌شان زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر و خروج وضعیت از پتروشیمی بندر امام است و آنها خواستار بازگشت به تحت نظر شرکت مادر، یعنی پتروشیمی بندر امام هستند.

براساس قانون پتروشیمی و هلدینگ، تنها نیروهای رسمی و قرار دادی می‌توانند به شرکت دیگری بروند. این در حالی است که این انتقال برای نیروهای پیمانکار باید با رضایت خودشان صورت بگیرد. بر همین مبنا، کارگران معترض که عمدتا، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در شرکت پتروشیمی بندر امام سابقه فعالیت دارند با هرگونه انتقال مخالفت کرده و هر تصمیمی در این خصوص از سوی مسئولین را غیرکارشناسی می‌دانند.

این تجمع در هشتمین روز از اعتصاب این کارگران صورت گرفته و آنها اعلام کردند که در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه و تا عدم تحقق این مطالبه قانونی و صنفی از اعتراض و اعتصابات کارگری خود دست برنخواهند داشت.

Share: