دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۵ مردادماه، گروهی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سی و چهارمین و سی و پنجمین روز از اعتصاب خود در مقابل ساختمان فرمانداری شوش، شماری از کشاورزان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان و جمعی از کارگران شرکت پاژن، در مقابل ساختمان این مجتمع واقع در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، در سی و چهارمین و سی و پنجمین روز از اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروهی از کارگران این مجتمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران هفت تپه اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگران و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند.

تجمع کشاورزان اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، شماری از کشاورزان اصفهان، در مقابل ساختمان استانداری اصفهان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود صورت گرفته است.

تجمع کارگران شرکت پاژن

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، جمعی از کارگران شرکت پاژن در مقابل ساختمان این مجتمع واقع در تهران، تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه و معوقات مزدی چندین ماهه آنها صورت گرفته است.

Share: