دستکم ۴ تجمع اعراضی برگزار شد

روز جاری جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران، شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه، گروهی از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان اسلامشهر و شماری از کارگران شاغل در کارخانه «آذر آب اراک» در زیر پل شهر صنعتی این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شدند.

بر اساس ادعای بانک مرکزی تا به حال مطالبات بیش از ۹۵ درصد سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان، در اعتراض به دریافت شهریه از دانشجویان روزانه پس از پایان سنوات تحصیلی و همچنین دریافت شهریه از دانشجویان روزانه در صورت عدم قبولی و یا حذف درس در طول ترم تحصیلی مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

دانشجویان در این تجمع خواستار عدم دریافت شهریه از دانشجویان روزانه شدند.

Share: