دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، شماری از باغداران رباط کریم در مقابل فرمانداری این شهرستان، جمعی از کارگران معدن آسمینون منوجان برای چهارمین روز متوالی در جاده هرمزگان-کرمان و همچنین تعدادی از خانواده‌های این کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان منوجان، تعدادی از نمایندگی ها و مصالح فروشان سیمان صوفیان در مقابل استانداری آذربایجان شرقی واقع در تبریز، شماری از کارگران کارخانه سیمان جوین واقع در خراسان رضوی در محل کار خود و تنی چند از سهامداران سکه ثامن در مقابل بانک مرکزی در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا،روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، برای چهارمین روز متوالی شماری از کارگران معدن آسمینون منوجان در جاده هرمزگان-کرمان و تعدادی از خانواده این کارگران در مقابل فرمانداری شهرستان منوجان تجمع کردند.

تجمع خانواده‌های کارگران معدن آسمینون در حمایت از مطالبات و اعتصاب آنها صورت گرفته است.

کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق پرداخت نشده خود و همچنین خلع ید مالک کنونی و انتقال مالکیت آن به بخش دولتی شدند.

تجمع باغداران رباط کریم

به گزارش بسیج، امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، شماری از باغداران رباط کریم در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

کشاورزان معترض حق مالکیت خود بر باغاتشان را برابر ادله، دلیل تجمع عنوان کردند و می گویند، با اینکه زمینهای آنها دارای سند قانونی بوده و اطلاعی از مساحت زمین برای صدور فنس و غیره… نداشته اند، جهاد کشاورزی اقدام به تخریب باغات آنها کرده است.

تجمع نمایندگی ها و مصالح فروشان سیمان صوفیان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، شماری از نمایندگی ها و مصالح فروشان سیمان صوفیان در مقابل استانداری آذربایجان شرقی واقع در تبریز تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این افراد در اعتراض به کمبود سیمان صورت گرفته است.

تجمع سهامداران سکه ثامن در تهران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، جمعی از سهامداران سکه ثامن در مقابل بانک مرکزی واقع در تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این افراد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع کارگران کارخانه سیمان جوین

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، شماری از کارگران کارخانه سیمان جوین واقع در خراسان رضوی در محل کار خود تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی، پایین بودن سطح دریافتی‌ها و شرایط بد کاری‌شان صورت گرفته است.

Share: