دستکم ۷ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز سه شنبه ۶ مهرماه، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه در‌ محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت، شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت در استان‌های خوزستان، اصفهان، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز این استان‌ها و جمعی از مالباختگان حواله خودرو شهرستان جم در مقابل اداره کل دادگستری استان بوشهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت هفت تپه در‌ محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع و اعتصاب زدند.

براساس این گزارش، کارگران معترض اعم مطالبات خود را پرداخت حقوق‌های معوقه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و‌ بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه عنوان کردند.

تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت در استان‌های خوزستان، اصفهان، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز این استان‌ها دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان بهداشت و‌ درمان خواهان همسان سازی حقوق‌ها، پرداخت پاداش و فوق‌العاده و دیگر مطالبات‌شان هستند.

تجمع جمعی از مالباختگان حواله خودرو شهرستان جم

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰، جمعی از مالباختگان حواله خودرو شهرستان جم در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایاتشان مقابل اداره کل دادگستری استان بوشهر دست به تجمع زدند.

Share: