03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

دست ازچاپلوسی ازکارگران بردارید!

رسانه حکومتی ایلنا در تاریخ بیست و ششم شهریور امسال نوشته‌ای دارد تحت عنوان ” قوای سه‌گانه برای حل مشکلات معیشتی کارگران تلاش کنند”. نوشته‌ای که هر کارگر مبارزو آگاهی از خواندن آن حالش بهم میخورد! نوشته ای پر از چاپلوسی و تملق گویی از کارگران!

در این نوشته آیت الله علی معلمی، که رسانه ایلنا از او بعنوان نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نام برده است، از “نقش آفرینی جامعه کارگری.. تجلیل” میکند و از مسئولان “محترم” میخواهد که به ” تأسی” از آخرین رسول خدا و ائمه اطهار به شان و مقام کارگران “احترام” بگذارند. 

این چرندیات ما را بیاد چاپلوسی های اوایل انقلاب میاندازد که در آن خدا “مبدا کار و کارگری “بود و اینکه پیامبر اسلام بر دست پینه بسته کارگران بوسه میزد! و البته باید اضافه کنیم که تنها از رسانه های حکومتی مثل ایلنا بر میاید چنین چرندیاتی را در رسانه خود منعکس کنند؛ رسانه “کارگری” که اخبار شلاق خوردن، زندانی شدن و اعدام فعالین کارگری را سانسور میکنید؛ ولی در عوض به آیت اله های مفتخوری مثل علی معلمی و فعالین ضد کارگری مثل نصراله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) بلند گو میدهد تا آنها به نقش خود که همان فریبکاری و تلاش در منحرف کردن مسیر مبارزه کارگران ادامه دهند.

به حاکمان، رسانه های حکومتی مثل ایلنا و تمامی نهادهای دست نشانده حکومتی و “فعالین کارگری” آنها باید بگوییم که زیاد دلخوش نکنید! 

گوشهایتان را باز کنید و به شعار بازنشستگان در خیابانها گوش دهید که فریاد میزنند، “حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون!” 

کارگران و در پیشاپیش آنها تشکلات مستقل کارگری در کمین نشسته اند تا بمحض تغییر موازنه قوا به نفع مردم زحمتکش و کارگران تکلیف همه شما را یکسره کنند!

مرتضی شریفی