دهمین‌جلسه دادگاهی متهمان ارزی

امروز ۲ تن از فعالین کارگری(محمد خنیفر و یوسف بهمنی)جهت حضور در دهمین جلسه دادگاه کارفرماهای هفت تپه و سایر متهمان ارزی با هزینه شخصی و با سختی و مشقت خود را به محل دادگاه رساندند.
پس از حضور درب دادگاه و با هماهنگی که  با مسئولان دادگاه  شد،  یوسف بهمنی به نمایندگی از کارگران هفت تپه در این جلسه دادگاه شرکت کرد.
یوسف بهمنی در دادگاه حاضر شد و در دقایق پایانی دادگاه، بهمنی بلند شد و اعلام کرد:آقای قاضی من کارگر هفت تپه هستم و هزار کیلومتر و با هزار، هزار تومان پول جمع کردن سایر فعالین، خود را به این دادگاه رسانده ام تا صدای کارگران باشم.

بهمنی: از زمانیکه بخش خصوصی به اینجا اومده،به جز فلاکت و بدبختی  و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است.

تمام حضار در دادگاه که آماده خروج از دادگاه بودند با فریادهای بهمنی به طرف او خیره شدند و دوربین همه خبرنگاران به طرف او چرخید و مشتاقانه منتظر شدند ببینند که در دل کارگر هفت تپه چیست!!

بهمنی: آقای مسعودی مقام قاضی محترم دادگاه،از جنابعالی تقاضا دارم تا هرچه سریعتر تکلیف این پرونده رو مشخص کنید تا وضعیت شرکت فورا مشخص بشه،چون دیگه کارگر پول نون هم نداره،نوزاد های کارگران شیر خشک ندارند،کارگر میخواد کار کنه تا نیشکر خراب نشه ولی پول بنزین نداره.

در این هنگام امیر اسدبیگ و دور بریاش سعی دارن با دادوبیداد صدای یوسف رو خاموشش کنن

یوسف خطاب به امیر اسدبیگ: حرف مفت نزن، ۴ ساله، داری حرف مفت می زنی ،دیگه بسه تمام منطقه رو به اشوب کشیدی،دیگه اجازه نمی دیم.

قاضی مسعودی خطاب به امیر:بشین سرجات ،بزار حرفشو بزنه
یوسف: آقای قاضی هر موقع اینا پروندشون میاد بالا،از کارگرا به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.چرا اینطوریه؟!

یوسف:آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می کنم،برام پرونده سازی می کنن و لباس زندان تنم می پوشن ولی امید اسدبیگ با این حجم عظیم از فساد با کت و شلوار داره راست راست می چرخه!!؟کجای این عدالته؟!!

امیر اسدبیگ:مگه ما لباس زندان تنتون پوشوندیم؟!!

بهمنی:بله شما و دوربریاتون ما رو بدبخت کردید و به این فلاکت رسوندید

یوسف:اقای قاضی تمام پروژه هایی که اینا به اسمش ارز گرفتن،فقط سندسازی و دروغ بوده و هیچ کار مثبتی تو این 4سال نداشتند
یوسف:آقای قاضی یه زمانی هفت تپه ابهتی برای خودش داشت،این آقایون کارمون رو به جایی رسوندن که کمیته امداد میخواد بیاد به کارگران کمک کنه!!این سرنوشتیه که این آقایون برامون درست کردن.

یوسف :آقای قاضی از شما دو درخواست دارم
۱-اعلام خلع ید این آقایون
۲-پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات
یوسف:اقای قاضی ،مردم مریض دارن،مریض سرطانی دارن،مشکل دارن

یوسف خطاب به شاه محمدی دادستان پرونده:
آقای شاه محمدی مشمول الضمه اون نوزادهای هفت تپه که شیر خشک ندارند، هستید اگر کوچکترین عقب نشینی در برابر این مفسدین بکنید.
 حضور دو تن از فعالین کارگری هفت تپه امروز دردادگاه اختلاص گران  
سرمایه کارگران.نیشکر هفت‌تپه  محمد خنیفر. به همراه دیگر فعال کارگری هفت‌تپه  یوسف بهمنی 

 دوشنبه  ۹ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Share: