دهمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بندرخمینی

دهمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بندرخمینی در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی

روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، در دهمین روز اعتصاب، کارگران پتروشیمی بندرخمینی جلو این شرکت تجمع کردند.

کارگران به اقدام این شرکت و تبدیل قرارداد وضعیت معترض هستند. همچنین به انتقال ۳۰۰ نفر از آنها به کار زیرنظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر اعتراض داشته و تجمع کردند.

کارگران با تجمع جلو پتروشیمی خواستار برگرداندن وضعیت‌شان به حالت قبل شدند. آنها خواهان بازگشت به کار زیر نظر شرکت مادر یعنی پتروشیمی بندرخمینی هستند.

پتروشیمی بندرخمینی یک شرکت هلدینگی بوده و شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر زیرمجموعه آن است. کارفرما و پیمانکاران تنها می‌توانند نیروهای رسمی و قراردادی را به شرکت دیگری منتقل کنند. انتقال نیروهای پیمانکاری تنها با رضایت خودشان قابل انجام است.

اکنون۳۰۰ پرسنل مذکور با سابقه بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال، خواستار بازگشت خود به شرکت مادر هستند. چرا که این انتقال موجب حذف برخی مزایا مانند پاداش تولید و کاهش دریافتی‌های کارگران شده است.

این کارگران از اواخر سال گذشته به شرکت زیرمجموعه پتروشیمی بندرخمینی منتقل شده‌اند. آنها می‌گویند: «در صورت عدم توجه مسئولان، تا تحقق این مطالبه از اعتراضات خود دست برنخواهیم داشت.»

لازمه به توضیح است که این نیروها شامل کارگران پیمانی، قرارداد دائم و موقت پتروشیمی بندرخمینی می‌شوند. آنها در عملیات غیرصنعتی شهرک ممکو (رجایی)، شهر جراحی (چمران)، کمپ A و ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر فعالیت می‌کنند. کارگـران پتروشیمـی بندرخمینی در مراکز خدمات، تعمیرات و مستغلات شاغل هستند.

پیش از این در تاریخ ۱۴ و ۱۵ شهریورماه نیز کارگـران پتروشیمـی بندرخمینی دست به تجمع و راهپیمایی زده بودند. آنها از کلیه پاداش‌های مجتمع، مانند ۶ ماه اوپیک، بهروری، بدی آب و هوا، هدایای اقلامی مناسبت‌های محلی و مذهبی محروم شده‌اند. در حالیکه این پاداش‌ها از سوی روابط عمومی مجتمع به دیگر کارگران داده می‌شود.

Share: