دهم اکتبر، روز جهانی « نه به اعدام »، محصول کارزار جهانی بشریت معاصر

در آستانه دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه، روز جهانی نه به اعدام و مبارزه علیه مجازات مرگ، گرچه در بسیاری از کشورهای جهان بر اثر مبارزات مردم طی صد سال گذشته، مجازات اعدام لغو گردیده است، اما ماشین جهنمی کشتار در دیکتاتوری خونریز ولایت فقیه در ایران همچنان با اعدام جان انسانها را می‌گیرد.

در ایران از اکتبر سال ۲۰۱۸ تا اکتبر سال جاری میلادی در روز جهانی نه به اعدام ، دستکم ۲۷۳ زندانی به چوبه‌های دار سپرده شدند. از میان اعدامیان، ۲۵۳ مرد، ۱۱ زن، ۵ کودک مجرم و ۴ زندانی بودند که با اتهامات مبهمی مثل محاربه، به دار آویخته شدند.

در شش ماه اول سال جاری میلادی، دست کم ۹۸ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که در بین آنها دو زن زندانی نیز دیده می‌شود.

در ماه آوریل نام دو کودک مجرم که در زمان اتهام انتسابی زیر ۱۸ سال بودند، در میان اعدام شدگان به چشم می‌خورد.

در شرایطی که مجازات اعدام تقریبأ در دو سوم دولتهای جهان کاملأ لغو شده‌ و یا به حال تعلیق درآمده است، در ایران اسامی کسانی در میان اعدام شدگان به چشم می‌خورد که هنگام ارتکاب جرم کودک و سن‌شان پایین‌تر از ۱۸ سال بوده است.

دهم اکتبر، روز جهانی « نه به اعدام »

توجیه اعدام با هیچ یک از اصول و مبانی علمی، انسانی و اجتماعی و منشور حقوق بشر همخوانی ندارد.

در شرایط کنونی که خامنه‌ای با بحرانهای همه جانبه و عمیقی دست به گریبان است و هیأت حاکمه از پاسخگویی به مطالبات و تأمین نیازهای اولیه توده‌های مردم وکارگران تهیدست جامعه عاجز و ناتوان است، نگران از بروز خیزش توده‌های به ستوه‌آمده مردم به گسترش سیاست اعدام در ملاءعام و سرکوب و زندان روی آورده است. دستگیریهای کور و غیرقانونی کارگرانی نظیر جعفر عظیم‌زاده، تنها بخشی از سرکوب عریان و وحشتناک این حکومت فاسد است.

انتصاب قاتل جنایتکاری مثل ابراهیم رئیسی به ریاست قضاییه، با هدف تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه صورت گرفته است.

اما در برابر این بربریت و توحش سازمانیافته و نهادینه شده توسط ارگانهای نهان و آشکار وابسته به حکومت، توده‌‌های به جان آمده، بیکار و گرسنه و کارگرانی که شرمنده خانواده‌ها و سفره‌های خالی زندگیشان هستند، مصمم به گسترش جنبش‌های اعتراضی و اعتلای جنبش کارگری، هستند. باید بساط دار در ملاءعام را با اعتراض و تحریم حضور در چنین صحنه‌هایی بر هم زد. اعدام در ایران باید به افسانه‌‌ای در تاریخ تبدیل شود و این با یک همت و عزم عمومی و ایستادگی در برابر بربریت نظام حاکم میسر خواهد شد.

Share: