بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در برابر دفتر نماینده اراک خواستار تحقق وعده‌های نمایندگان و مقامات دولتی شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر اراک در برابر دفتر نماینده اراک در مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. این گردهمایی در اعتراض به محقق نشدن خواسته‌های بازنشستگان صورت گرفت. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار افزایش مستمری خود و مشخص شدن زمان پرداخت آن شدند. آنها همچنین خواستار همسان‌سازی مصوبه سال ۱۴۰۰ و اجرای درمان رایگان و… می‌باشند. این گردهمایی‌ها روز شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.

بازنشستگان شعار می‌دادند:

«دولت خیانت می‌کند    مجلس حمایت می‌کند»

بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های گذشته به صورت مستمر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده بودند. دولت در نهایت به آنها وعده تحقق خواسته‌هایشان را داد؛ اما همانطور که مشخص بود این وعده‌ها برای فریب بازنشستگان بوده است و تاکنون هیچ اقدام عملی برای انجام برداشته نشده است.

تفیض اختیارات برای خریدن زمان

پیش از این،‌ سخنگوی دولت اعلام کرده بود، اختیارات دولت در رابطه با بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی تفویض شده است. این موضوع با واکنش‌های زیادی در بین بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شد. بیشتر آنها با یادآوری عملکردهای مخرب دولت‌ها، بخصوص دولت رئیسی با نگاهی بدبینانه به این موضوع نگاه ‌کردند.

هر چند بسیاری این تصمیم را تسلیم شدن دولت در برابر خواست بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دانستند. اما بسیاری بر این باور بودند که دولت با این اقدام می‌خواهد زمان بخرد. بسیاری نیز این تفویض اختیارات را خلاف قانون دانسته و گفتند دولت با این کار می‌خواهد اضافه شدن حقوق بازنشستگان را به چاه ویل قوانین انداخته تا بتواند خود را از این موضوع رها کند.

استقلال صندوق‌های بازنشستگی از دولت

صنـدوق‌های بازنشستگی اساسا مایملک هیچ دولتی محسوب نمی‌شوند و سرمایه ذخیره شده کارگران می‌باشد. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوق‌ها دست‌اندازی کند. اما در این سال‌ها، سرمایه‌های صنـدوق‌های بازنشستگی توسط دولت‌ها و باند‌های مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دست‌اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوق‌های بازنشستگی در چند سال گذشته، مقداری از کسری بودجه خود را تامین کرده‌اند.

این اقدام به ورشکستگی صنـدوق‌های بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان در حال ارتقا است. در آخرین سلسله اعتراضات، بازنشستگان با شعار «شش کلاس دروغگو، حاصل وعده‌هات کو» به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. رئیسی بخوبی می‌داند، اقدام به سرکوب بازنشستگان می‌تواند عواقب بحران‌زا و جدی برای کل حاکمیت در پی داشته باشد.