فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دهم گفته:‌ در حالی که نفت ایران با روزانه صدها میلیارد تومان ضرر به برخی کشورها فروخته می‌شود و عملا نفت کشور در حال تاراج است، مقامات دولتی از آن به عنوان یک پیروزی یاد و افتخار می‌کنند که کشور در حال فروش نفت است.»

وی افزود: «باید این واقعیت را بپذیریم که در موضوع احیای برجام، منافع ملی ما آخرین موضوعی بود که مورد توجه مسئولان ایرانی قرار داشت در حالی که بقیه کشورهای طرف گفتگو منافع خود را حفظ کردند.»