کارگران قراردادی نفت و گاز و حفاری در دومین روز طی هفته جاری در برابر شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب اهواز تجمع کردند. این کارگران روز شنبه ۲۴ اردیبهشت نیز در برابر این شرکت دست به اعتراض زدند. کارگران قرارداد موقت بارها در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوق و حقوق‌های ناچیز و وضعیت قرارداد موقت و ناامنی شغلی دست به اعتراض زده‌اند. اما تاکنون به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان دست نیافته‌اند.

روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کارگران قراردادی نفت و گاز و حفاری در دومین روز طی هفته جاری در برابر شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب اهواز تجمع کردند.

کارگران معترض در اعتراض به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی شعار می‌دهند: «افزایش ۱۰ درصدی، تورم ۱۰۰ درصد.»

به گفته کارگران، این افزایش ناعادلانه با افزایش وعده‌داده شده ۵۷ درصدی فاصله بسیاری دارد.

پلاکارد کارگران: «کارکنان قراردادی وزارت نفت، از بی‌قانونی و ناعدالتی به‌تنگ آمده‌اند.»

کارگران شرکت کننده در تجمع همچنین با شعار «نه کارگریم، نه کارمند، زندگیمون هدر رفت» وضعیت ناامنی شغلی خود را فریاد می‌زدند.

کارگران بنرهایی در این رابطه در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «۱۰ سال بلاتکلیفی نیروهای مدت موقت وزارت نفت به کجا رسید؟؟؟»

بنر کارگران معترض: «نه تغییر، نه پیشرفت، زندگیمون هدر رفت.»

کارگران قراردادی نفت می‌گویند پس از دهها سال خدمت هر لحظه در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند.

در قسمتی از فراخوان هفته گذشته کارگران قراردادی نفت و گاز و حفاری آمده بود: «مزایای رفاهی مربوطه در وزارت نفت به کارگران پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه گفته شده زیر پوشش قانون کار هستند. اما مصوبه شورای عالی کار وزارت کار در زمینه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را در مورد این کارگران اجرا نکرده‌اند.

تمام خبرها حاکی از این هست که تصمیم دارند تنها  ۱۰ درصد به دستمزدها اضافه کنند. این موضوع اعتراض شدید کارگران را در پی داشته است. کارگران قرارداد مدت معین، اتحاد و یکپارچگی صفوف خود را مستحکم‌تر ساخته و اکنون مصمم‌اند جلو این اجحافات آشکار بایستند و با اتحاد و مبارزه متشکل، حق خود را بگیرند.

کارگران به درستی به این نتیجه رسیده‌اند که هرگونه ترس و محافظه‌کاری را در مقابله با زورگویان و استثمارگران باید کنار بگذارند. کارگران گفته‌اند و می‌گویند؛ بالاتر از سیاهی رنگی نیست و چیزی برای از دست دادن ندارند. و مصمم‌اند اعتصابات و تجمعات خود را گسترش دهند.  »