شماری از رانندگان پیک موتوری اسنپ فود شهر تهران در دومین روز اعتصاب نیز از خدمات‌دهی خودداری کردند. این رانندگان به شرایط سخت کاری، دستمزد‌های ناچیز و نبود امنیت شغلی و بیمه اعتراض دارند. آنها بارها برای این خواسته‌های دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند؛ اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

شماری از رانندگان پیک موتوری  اسنپ فود تهران روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. روز گذشته آنها با آغاز اعتصاب و تجمع در برابر شرکت‌ اسنپ خواهان افزایش دستمزد کرایه و برقراری بیمه و امنیت شغلی شدند.

رانندگان پیک موتوری اسنپ فود می‌گویند با این کرایه‌های پایین از عهده پرداخت پول بنزین و خرج و مخارج زندگی بر نمی‌آییم.

طی سال گذشته آنها چندین بار دست به اعتراض زدند؛ اما به هیچ‌یک از خواسته‌های آنها توجه نشد.

نزدیک به ۴ میلیون موتور در تهران در حال حرکت است که بسیاری از آنها به شغل پر دردسر پیک موتوری اسنپ فود روی آورده‌اند.

یکی از مشکلات این رانندگان زحمت‌کش توقیف تنها وسیله درآمدشان توسط پلیس است.

 آنها از توقیف  موتورهایشان توسط پلیس همواره در نگرانی به‌سر می‌برند.

بسیاری از آنها دارای شغل و کار قابل اتکایی بوده‌اند. اما به‌دلیل گرانی و تورم و اخراج از کار و یا ورشکستگی به این شغل پر ریسک روی آورده‌اند. در میان آنها پیر و جوان، از ۲۵ ساله تا ۷۰ ساله وجود دارد. صبح تا شب روی دوچرخ ناامن و پرصدا، بدون بیمه درمانی و تامین اجتماعی، در تلاش هستند. آنها بدون اولیه‌ترین حقوق کار در سرما و گرما، در تهران برای لقمه نانی پرسه می‌زنند. این مشکلات، آینده ناروشنی را برای آنها رقم می‌زند.