کارگران شهرداری شوش در دومین روز اعتصاب در برابر شهرداری این شهر تجمع کردند. کارگران به پرداخت نشدن حقوق و کاهش عیدی اعتراض دارند. روز گذشته آنها با تجمع در برابر فرمانداری و شهرداری با سر دادن شعار هیهات مناالذله، بر ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید کردند. کارگران معترض با قول فرماندار مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هابشان به تجمع پایان دادند. اما در پی انجام نشدن وعده‌های فرماندار کارگران دوباره در برابر شهرداری تجمع کردند.

روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، در دومین روز اعتراض کارگران شهرداری شوش در اعتراض به کاهش عیدی و پرداخت نشدن حقوق در برابر شهرداری تجمع کردند. این کارگران روز گذشته با تجمع جلو فرمانداری و شهرداری این شهر تجمع کردند. اما با وجود قول‌های فرماندار و مقامات شهرداری هیچ‌یک از خواسته‌هایشان برآورده نشد.

کارگران می‌گویند که چرا کمبود بودجه فقط شامل حقوق کارگران می‌شود و حقوق‌های کلان مدیران و یا مقامات شهرداری شامل کمبود بودجه نمی‌شود.

کارگران شهرداری شوش؛ در صورت درخواست حقوق تهدید به اخراج می‌شویم

کارگران معترض می‌گویند: «ما تا به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده یا مطالباتمان اعتراض می‌کنیم، از سوی مقامات شهرداری، تهدید به اخراج می‌شویم.»

آنها در رابطه با قول‌های روز گذشته فرماندار می‌گویند: «فرماندار در تجمع روز گذشته قول پیگیری را داد؛ اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.»

کارگران با اشاره به دو هفته مانده به سال جدید و نزدیکی شب عید انتظار دارند که مسئولان شهری با پرداخت عیدی و حقوق کارگران آنها را بیشتر از این زیر فشار قرار ندهند.

کارگران می‌گویند فشار زندگی ما را خسته کرده است و بیشتر از این تحمل بی‌پولی و گرسنگی را نداریم. آنها تاکید کردند که صبر و تحمل کارگران هم حدی دارد.

اعتراض و تجمع  قانونی کارگران تاکنون نتیجه‌ای نداشته است و مقامات حاکمیت نیز با سو‌ءاستفاده از حرکات قانونی کارگران همچنان به بی‌اعتنایی ادامه می‌دهند. این بی‌توجهی به خواسته کارگران محروم و گرسنه فقط بر خشم این قشر فرودست می‌افزاید. خشمی که گریبان خود حاکمان را خواهد گرفت.