کارگران شهرداری کوت عبدالله ۳ ماه است که بدون حقوق و بیمه در حال نظافت و پاکبانی هستند. این کارگران در دومین روز اعتراض خود می‌گویند، به‌رغم چندین بار مراجعه به فرمانداری و استانداری تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. کارگران معترض می‌گویند: «این روند تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؛ دیگر خسته شده‌ایم!» این کارگران در ماه مرداد بیش از ۲۳ روز و اسفندماه ۹ روز تجمع کردند؛ اما به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان نرسیدند.

روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و بیمه در برابر شهرداری این منطقه تجمع کردند.

کارگران می‌گویند: «ما اول به شهرداری منطقه کوت عبدالله مراجعه کردیم که نتیجه‌ای نگرفتیم. سپس به فرمانداری آمدیم که تاکنون هیچ پاسخی به ما ندادند. دو روز است که به تمام نهادهای ذیربط و مسئول مراجعه می‌کنیم. ما کارگران رفت‌و‌روب و کارگران حمل زباله‌ شب‌کار، چند صد نفریم که ۳ ماه است بدون حقوق و بیمه کار می‌کنیم. عیدی و سنوات ما نیز تاکنون پرداخت نشده است.»

بیش از صد نفر کارگر در این بخش از شهرداری مشغول به ‌کار هستند که در بدترین وضعیت معیشتی به‌سر می‌برند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله ؛ دیگر خسته شده‌ایم

به گفته کارگران، کارفرما و پیمانکار طرف قرارداد از آذرماه از پرداخت حقوق به کارگران خودداری کرده است.

یک کارگر می‌گوید: «مشکل کارگران این است که نه پیمانکار و نه شهردار و نه هیچ‌یک از مقامات شهری و استانی حاضر به حمایت از ما نیستند. شب عید شرمنده خانواده‌هایمان هستیم؛ چرا صدها کارگر زحمت‌کش شهرداری که دشوارترین مشاغل را برعهده دارند. باید شب عید با جیب خالی بمانند و حقوق‌های عقب‌افتاده آنها پرداخت نشود؟»

آنها می‌گویند، درحالی‌که دو هفته  به سال جدید مانده است، زندگی بدون حقوق با توجه به افزایش لحظه به لحظه گرانی‌ها، برای آنها غیرقابل تحمل شده است.

کارگران با اشاره به وعده‌ها و قول‌های مقامات می‌گویند: «آنها همواره به ما قول می‌دهند؛ اما دریغ از ذره‌ای عمل! سفره‌های ما خالی ا‌ست و کمرمان شکسته است. هر بار بعد از سه یا چهار ماه بدون حقوق، چند روز معترض می‌شویم و به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنیم. آنها برای ساکت کردن ما در نهایت، یک ماه حقوق و عیدی ما را واریز می‌کنند؛ این رویه تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؛ دیگر خسته شده‌ایم!»