در برخی مدارس از جمله در این شهرها، معلمان دست به تحصن زدند: بسیاری از مدارس سقز، تعدادی از مدارس دیواندره، بسیاری از مدارس مریوان، تعدادی از مدارس بانه، بندرانزلی، بسیاری از مدارس سنندج، بجنورد، کرمانشاه، کرج، اراک، همدان، باغملک خوزستان، دلفان لرستان، شهریار، کاشان، ساوجبلاغ البرز، نقطه ی صفر مرزی سیستان و بلوچستان،

اعتراضاتخیابانی

تهران: هنرستاندخترانهشهیدصدر در منطقه ۱۰ تهران، خانواده ها به حمایت از فرزندان خود تجمع کردند. در پی تظاهرات در هنرستان نیروهای سرکوب وارد مدرسه شده اند. یک گزارش می گوید: به زور تونستیم در بیایم تو یه کوچه بن بست گیرمون انداختن، با ساچمه و پینت بال میزدن، ما رفتیم تو یه خونه، کمکمون کرد از پشت بومشون در رفتیم. پیر زن مرد جوان دارن میگن مرگ بر دیکتاتور. به مردم بگین در خونه رو باز بذارن! یک گزارش دیگر می گوید: محدوده غرب تهران، خیابون کارون مرتضوی دبیرستان صدر، نیروی های لباس شخصی به مدرسه حمله کردن و یک یا چند دختر مجروح شدن، چند ساعته خیابان های اینجا قرق مامورهای گاردیه. بچه ها شعار دادن با مدیر درگیر شدن، مدیر هم زنگ زده نیروهای امنیتی. امام خمینی قصرالدشت کارون گاز اشک اور زدن. در تصاویری که در تاریکی هوا گرفته شده است گزارشگر می گوید که همه دارند به سمت هنرستان می روند و مردم دیگر همدیگر را تنها نمی گذارند. تا چند ساعت در حوالی این هنرستان اعتراضات مردمی ادامه یافت.
در خیابانکارون تظاهرات مردمی با شعارهای مرگ بر خامنه ای شنیده شد.
درایستگاهمترویتاترشهرتعدادی از زنان آزادی خواه شعار مرگ بر خامنه ای دادند.
فریادهایشبانهمرگ بر دیکتاتور از خیابان های رودکی و سهروردی به گوش می رسد.