دو میلیون نفر در کانادا طی یک ماه بیکار شدند

بحران کرونا نرخ بیکاری در کانادا را به ۱۳ درصد رسانده که یک رکورد محسوب می‌شود. اداره آمار این کشور می‌گوید، تنها در ماه آوریل دو میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. تعداد بیکارشدگان در ماه مارس یک میلیون نفر و نرخ بیکاری ۸/ ۷ درصد بود. به این ترتیب کانادا پس از آمریکا با نرخ بیکاری ۷/ ۱۴درصد، دومین جایگاه بیکاری در میان کشورهای جهان را دارد.

تاکنون ۶۵ هزار نفر در کانادا به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۴۴۰۰ نفر جان باخته‌اند. بازار کار این کشور به شدت از پاندمی آسیب دیده، اما محدودیت‌های کسب و کار و تردد همچنان ادامه دارند.

Share: