چلاو روستایی در نزدیکی آمل است. زیستگاهی که ده ها هزار سال در آن خرس و پلنگ و تشی و روباه و آهو زندگی کرده اند‌. ویدیوی اول برای همین جاست. ویدیوی بازی بچه خرس و مادر ..
معدن داری حالا دست گذاشته است روی این نقطه. برای دسترسی به محل معدن و جاده کشی نامه نگاری کرده. جاده پوشش گیاهی و زیستگاه حیوانات را نابود می کند. اداره منابع طبیعی مازندارن مجوز نداده و معدن دار که حکما آدم با نفوذ و سرمایه ای است به دیوان عدالت شکایت کرده. دیوان حالا به نفع معدن دار رای داده.
چلاوی ها جلوی حکم را گرفته اند. آنها نمی خواهند یکی از معدود جاهایی که در آن پلنگ ایرانی هنوز زندگی می کند از بین برود.
صحبت های محیط بان محمد باقر غفاری را در ویدیوی دوم بشنوید.