01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

 راهپیمایی در استرالیا در حمایت از فلسطین 

هزاران نفر از طرفداران فلسطین در سیدنی با وجود تهدید اخراج آنها از استرالیا توسط پیتر داتون رهبر حزب لیبرال، راهپیمایی کردند.

پیش ازاین پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون فدرال استرالیا، خواستار لغو ویزا و اخراج شهروندانی شده که در راهپیمایی اخیر به طرفداری از فلسطین شعارهای یهودستیزانه سر داده‌اند. اما سازمان‌دهندگان راهپیمایی داتون را متهم به نژادپرستی کرده‌اند.