راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان – خوراسگان

تجمع اعتراضی و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان همراه با خانواده های خود در برابر استانداری اصفهان

صبح روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹، در سیزدهمین هفته دوشنبه‌های آبی، تجمع اعتراضی و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان همراه با خانواده‌های خود را در برابر استانداری اصفهان برگزار نمودند.

کشاورزان ابتدا در برابر استانداری اصفهان تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف حقابه‌ها براساس طومار شیخ بهایی و اجرای مصوبات قانونی دولت در مورد زاینده‌رود شده و سپس دست به راهپیمایی زدند.

تجمع اعتراضی و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در سیزدهمین هفته خود، در اعتراض به صحبت‌های سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس برگزار شد و خواستار تعیین سهمیه آب کشاورزان شرق و غرب براساس طومار شیخ بهایی و جریان یافتن دائمی آب زاینده‌رود شدند.

کشاورزان شرق اصفهان در تجمع صبح امروز در مقابل استانداری اصفهان خواستار تعیین تکلیف حقابه‌ها براساس طومار شیخ بهایی و اجرای مصوبات قانونی دولت در مورد زاینده‌رود شدند.

یکی از کشاورزان حاضر در این تجمع اعتراضی گفت:

«به تازگی بخشی از تصاویر جلسه نماینده مردم فلاورجان با حضور استاندار اصفهان منتشر شده است که در آن لارگانی با فریاد می‌گوید که ۵۰ درصد آب زاینده‌رود حق کشاورزان غرب است و باید خسارت نکاشت و خشکسالی به آنها پرداخت شود در حالی که طبق طومار شیخ بهایی این چنین نیست و کشاورزان شرق اصفهان سهم بیشتری دارند.»

وی افزود: «نماینده مجلس باید طبق طوماری که کشاورزان آن را امضاء کرده‌اند صحبت کند و بر همان اساس هم خسارت کشاورزان پرداخت شود، در حالی که دو سال پیش مبلغی جزئی از خسارات را به ما دادند، اما به کشاورزان غرب هم آب دادند و هم بخشی از خسارت‌ها را پرداخت کردند.»

محمود کریمی، نماینده کشاورزان شرق اصفهان اظهار داشت: «در برابر استانداری گردهم آمدیم تا شاید دولت به داد ما برسد، آمده‌ایم تا از دولت بخواهیم مصوبات قانونی خود را اجرا کند تا جریان دائمی آب زاینده‌رود را شاهد باشیم.»

نماینده کشاورزان شرق اصفهان خاطرنشان کرد: «براساس طومار شیخ بهایی کشاورزان شرق از زاینده‌رود ۲۱ سهم و کشاورزان غرب ۱۳ سهم دارند، اما نماینده فلاورجان در صحبت‌هایی به استاندار گفته است که آنها ۵۰ درصد سهم دارند که ما به این موضوع اعتراض داریم و خواهان تعیین حقابه‌ها طبق طومار شیخ بهایی هستیم.»

Share: