ناتو در رومانی، پنجمین رسته نظامی دائمی تحت هدایت فرانسه مستقر خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، به گفته میرچا جوآنی معاون دبیر کل اتحادیه ناتو در رومانی، یک رسته نظامی ناتو به طور دائم ناتو ممکن است تحت هدایت فرانسه در این کشور ظاهر شود. یک نشست بسیار مهم وزیران دفاع ناتو هفته آینده برگزار خواهد شد.

جوآنی گفت: انتظار داشتم که ما بتوانیم تصمیم مشترکی در مورد ایجاد رسته نظامی ناتو در رومانی، این بار به رهبری فرانسه ایجاد کنیم.

به گفته وی، ناتو انتظار دارد که تعدادی از متحدان دیگر، امکان استقرار دائمی نیروهای خود را برای حضور در رومانی فراهم کنند.

جوآنی یادآور شد که پس از سال ۲۰۱۴، تصمیم به ایجاد چهار رسته نظامی گرفته شد، که سه رسته در کشورهای بالتیک قرار دارند، یکی دیگر در لهستان ایجاد شده است.

ایالات متحده به رسته لهستان را رهبری می کند، بریتانیا رسته استونی، کانادا رسته لتونی و آلمان نیز رسته لیتوانی را هدایت می کند.