مردم و جوانان رشت در چهاردهمین روز اعتراضات سراسری به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به منظور سرکوب تظاهر کنندگان وارد عمل شده و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. اما جوانان و مردم معترض رشت هم چنان به تظاهرات خود با شعار مرگ بر دیکتاتور ادامه می‌‌دهند  تظاهرات در سبزه میدان، گلسار، صابرین و فلکه گاز شکل گرفته و جمعیت بسیاری در این مکان‌ها حضور دارند.در چند روز گذشته مقامات دولتی با مستقر کردن نیروها و تجهیزات در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی تلاش می‌کنند که مانع تظاهرات شوند اما مردم بدون اعتنا به این تلاش‌ها به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.

۷ مهر چهاردهمین روز تظاهرات سراسری مردم

چهاردهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب پنجشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. مردم در بسیاری از شهرها در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه ای می‌دهند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. مردم و جوانان معترض شعار می‌دهند که تا رسیدن به آزادی و تغییر این حکومت به خانه باز نخواهند گشت.