رشد دور از انتظار اقتصاد چین در سال کرونا

با وجود سال سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد چین بر خلاف روند بین‌المللی حرکت و در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی ثبت کرد.

ارقام جدید اقتصادی در چین نشان می‌دهذ این کشور کمترین رشد اقتصادی را نسبت به چهار دهه گذشته ثبت کرده است. با این حال رشد ۲.۳ درصدی اقتصاد چین از پیش بینی کارشناسان بیشتر بود.

این بدان معنی است که انتظار می رود چین تنها اقتصاد بزرگ جهانی باشد که در سال ۲۰۲۰ رشد داشته و بزرگ شده است.

سخنگوی اداره ملی آمار چین گفت که افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل واکنش هماهنگ دولت به همه گیری کرونا است.

اقتصاددانان پیشبینی می‌کنند که سال آینده رشد اقتصادی چین با پیشی گرفتن از دیگر کشورها از جمله آمریکا، به بیش از هشت درصد برسد.

Share: