رشد شدید بیکاری در آمریکا طی 100 سال

رشد بیسابقه بیکاری از زمان رکود بزرگ اقتصادی در انتظار ایالات متحده است.

اسپوتنیک، انتظار می‌رود که روز 5 ماه ژوئن، وزارت کار آمریکا گزارشی در باره بیکاری در کشور را منتشر کند. اقتصاددانان در پیش‌بینی خود هشدار دادند که در باره رشد بیکاری در کشور تا 19 و 6 دهم درصد صحبت خواهد شد که بالاترین نرخ بیکاری طی 100 سال اخیر در آمریکاست.

اما مطابق با داده‌هایی بر اساس جمعبندی سالانه، سطح بیکاری کاهش یافته و به حساب احیای اقتصاد به 10 درصد رسیده است. پیشتر اعلام شده بود که اروپا نیز با بحران اقتصادی روبرو شده است. سطح بیکاری در آلمان بیش از میزانی است که در دوران بحران مالی سالهای 2009-2008 به ثبت رسیده بود.

Share: