رضا (محمد) کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان فروبست

رضا فراهانی در سال ۱۳۶۰ – ۱۳۶۱ عضو هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران و حومه و در سال ۱۳۸۰ یکی از بنیانگذاران هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران بود. ایشان از کوشندکان سندیکای خیاط بود که سال‌ها برای بهبود شرایط کار و معیشت هم‌صنفی‌هایش تلاش کرد. این کوشنده سندیکایی دلسوخته همیشه برای آگاهی‌رسانی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری آرام و قرار نداشت.

رضا فراهانی دلسوز کارگران بود و همیشه در نشست‌ها، محافل کارگری، دیدارها و مصاحبه‌ها تاکید می کرد که کارگران اگر امنیت شغلی، قدرت چانه زنی، رفاه و سلامتی می خواهند باید سندیکاهای کارگری مستقل را تشکیل بدهند، چرا که راه نجات و برون رفت از این استثمار خانمان سوز توسط صاحبان سرمایه اتحاد و همبستگی است و شعار معروف چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است سر می داد.

مبارزات، فعالیت‌ها، نوشته‌ها و مصاحبه‌های این کارگر زحمتکش و حق‌طلب سندیکایی در تاریخ جنبش کارگری ایران ماندگار خواهد بود و نام ایشان در کنار پیشروان سندیکایی همچون علی رضا فرهادی و حسین سمنانی و… در تاریخ جنبش کارکری ایران به نیکی ثبت خواهد شد.

سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه درگذشت کوشنده‌ی سندیکایی آقای رضا (محمد) کنگرانی فراهانی را به عموم زحمتکشان سندیکایی، فعالین سندیکای و کارگری تسلیت می‌گوید.

یادش گرامی

راهش پر رهرو

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۱ مرداد ۹۹

Share: